PharmaIdea

  • Serializācijas numuru ģenerēšana un datu matricas koda piešķiršana GTIN/NTIN/PPN formātos.
  • Serializācijas koda drukāšana uz kartona iepakojuma:
  • Iepakojums-35x15x50mm līdz 120x100x180mm
  • Drukas augstums – 25,4 mm (2D kods maks. 12,7 mm)
  • Uzlīmes “Integritātes apliecinājums” uz katras produkta kastes.
  • Iepakojuma, transporta kastes un paletes serializācija un agregācija. Standarta (XML), gan pielāgoti ziņojumi un protokoli.