Kontraktražošana

SIA "PharmIdea" ražošanas kapacitāte sasniedz līdz 1 miljonam sterilo flakonu gadā

Jaudas un flakonu izmēri

Production technology Main production steps Vial size (1) Production batch size
Cytotoxic products Non-cytotoxic products
Freeze-drying Preparation of intermediate product 8 ml up to 1550 up to 6550
Sterilizing filtration of solution 10 ml up to 1150 up to 5470
Vials aseptic filling 30 ml up to 490 up to 3430
Freeze-drying (depends on freeze-dryer capacity)(2) (depends on freeze-dryer capacity)(2)
Vials aseptic stoppering and sealing
Aseptic filling Preparation of intermediate product 2 ml Up to 20 L
solution volume (3)
Up to 350 L
solution volume (3)
Sterilizing filtration of solution 6 ml
Vials aseptic filling 8 ml
Vials aseptic stoppering and sealing 10 ml
30 ml
Terminal sterilisation Preparation of intermediate product 2 ml Up to 20 L
solution volume (3)
Up to 350 L
solution volume (3)
Sterilizing filtration of solution 6 ml
Vials aseptic filling 8 ml
Vials aseptic stoppering and sealing 10 ml
Terminal sterilisation by steam 30 ml

Eksperimentālās sērijas klīnisko pētījumu vajadzībām

  • Injekciju preparātu (ieskaitot ķīmijterapeitisko) eksperimentālo sēriju ražošana  I-III fāzes klīniskajiem pētījumiem.
  • Eksperimentālo sēriju marķēšana, pakošana un piegāde.