Aktualitātes un notikumi

September 1, 2015

Latvijā reģistrēti divi “PharmIdea” produkti – Bortezomib PharmIdea un Zoledronic Acid PharmIdea

Bortezomib PharmIdea 
(bortezomibum)
3,5mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Multiplās mielomas un mantijas šūnu limfomas ārstēšanai monoterapijā vai kombinētajā terapijā
Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, citi pretaudzēju līdzekļi, ATĶ kods: LO1XX32
Recepšu zāles. Reģistrācijas numurs: 15-0170

Zoledronic Acid PharmIdea
(Acidum zoledronicum)
4 mg/5 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

– Ar skeleta sistēmu saistītu patoloģiju (patoloģiski lūzumi, mugurkaula kompresija, kaulu apstarošana vai ķirurģiskas manipulācijas kaulos, kā arī audzēju izraisīta hiperkalciēmija) profilakse pieaugušiem pacientiem ar metastātiskām ļaundabīgām patoloģijām, kas skar kaulus.
– Pieaugušu pacientu ar audzēja izraisītu hiperkalciēmiju ārstēšanai
Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi kaulu slimību ārstēšanai, bifosfonāti, ATĶ kods: M05BA08
Recepšu zāles. Reģistrācijas numurs: 14-0039