Kvalitāte

SIA PharmIdea zāļu ražošana un piedāvātie pakalpojumi ir pasaules līmeņa kvalitātē, ko apliecina Labas Ražošanas Prakses sertifikāts un regulāri starptautisku inspekciju kvalitātes atzinumi

SIA PharmIdea kvalitātes kontroles laboratorija piedāvā analītiskos pakalpojumus sākot ar izstrādes eksperimentiem un beidzot ar gatavās zāļu formas gala testēšanu.

Laboratorija ir aprīkota ar iekārtām, lai testētu:

  • saņemtās preces (gan izejvielas, gan materiālus);
  • procesa kontroles paraugus;
  • saražoto produkciju.

SIA PharmIdea laboratorija veic fizikāli ķīmiskās un mikrobioloģijas analīzes, kā arī metožu izstrādi un validāciju. Visas analīzes tiek veiktas saskaņā ar Labas Ražošanas Prakses noteikumiem un ICH vadlīnijām.
Laboratorijā strādā pieredzējuši analītiķi un mikrobiologi, kuru zināšanas tiek regulāri pilnveidotas.
Laboratorija veiksmīgi sadarbojas ar ārvalstu klientiem, veicot dažādas analīzes.
SIA PharmIdea laboratorija ir sekmīgi izgājusi ES, Korejas, Turcijas auditus.

Laboratorija ir aprīkota ar modernām iekārtām, kā piemēram:

  • AEŠH;
  • Daļiņu skaitītājs šķīdumā;
  • KF titrators;
  • IS-spektrometrs

Papildus ir iespējams veikt mikrobioloģisko vides monitoringu, bioburdena un sterilitātes analīzes.