ES projekti

SIA "PharmIdea" ir strauji augoša farmaceitiskā kompānija, kas nodarbojas ar sterilo zāļu formu izstrādi, ražošanu un pārdošanu vairāk kā 50 starptautiskajos eksporta tirgos

Laika posmā no 2006. – 2015. gadam SIA PharmIdea sadarbībā ar Latvijas attīstības un investīciju aģentūru, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas ķīmijas un farmācijas  uzņēmēju asociāciju ir īstenojusi vairāk nekā 14 ES fondu līdzfinansētus projektus piesaistot papildus finansējumu uzņēmuma attīstībai vairāk nekā 5 miljonu EUR apmērā šādās jomās:

 • infrastruktūras modernizācija,
 • rūpnieciskie pētījumi jaunu produktu izstrādē,
 • darbinieku apmācība,
 • uzņēmuma jauno produktu mārketinga pasākumi.

Uzsāktas aktivitātes 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu finansējuma piesaistei.

2016.gada aprīlī SIA PharmIdea un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) noslēdza līgumu (SKV-L-2016/162) par atbalsta saņemšanu ERAF līdzfinansētā projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

Sagatavoti pētījumi projektu pieteikumi jaunā kompetences centra SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.

Aktuālie projekti

2016. gada 28. aprīlī SIA PharmIdea un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) noslēdza līgumu (SKV-L-2016/162) par atbalsta saņemšanu ERAF līdzfinansētā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta id.nr. 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts  ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) lēmumu un īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.2.pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

2016. gada jūnijā projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (Nr.1.2.1.1/16/A/006) ietvaros uzsākta SIA PharmIdea pētniecības projektu īstenošana.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
 • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.
 • Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.
 • Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim;
 • Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

2016. gada jūnijā SIA PharmIdea uzsāka darbus pētniecības projektā  “Pussintētisko lipopeptīdu sterilo zāļu formu izstrādes kritisko parametru pētījumi un validācijas sēriju izstrāde”.

Projekta rūpnieciskā (RP) pētījuma sadaļa sekmīgi pabeigta, sagatavota RP atskaite un uzsākta eksperimentālās izstrādes daļa, kuras ietvaros tiek veikta anidulafungīna un mikafungīna validācija sēriju izstrāde.

Šobrīd jau Anidulafungīna validācijas sēriju izstrāde sekmīgi pabeigta, turpinās darbi pie mikafungīna validācijas sēriju izstrādes.

2016. gada jūnijā SIA PharmIdea uzsāka darbus pētniecības projektā  “Karbetocīna sterilās šķidrās zāļu formas tehnoloģijas izstrādes pētījumi un validācijas sēriju izstrāde DA Āzijas valstu tirgum”.

Projekta rūpnieciskā pētījuma sadaļa pabeigta, notiek karbetocīna validācijas sēriju izstrāde.

2017.gada aprīlī SIA PharmIdea, kā partneris uzsāka darbus pētniecības projektā „Levosimendāna sintēzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi”.  Projekts 2018.gada 30. augustā noslēdzies. Gala atskaites sagatavošana ir noslēguma fāzē.

2018.gada septembrī FBMTKC ietvaros sadarbībā ar SIA LabochemLV uzsākti darbi pētniecības projektā “Levosimendāna sterilās injekciju zāļu formas laboratorijas tehnoloģijas izstrāde”, kura īstenošana turpina iepriekš veiktos pētījumus par levosimendāna sintēzes tehnoloģijas izstrādi.

2017.gada jūnijā SIA PharmIdea uzsāka darbus pētniecības projektā  “Pētījumi par karbetocīna aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādi ar pazeminātu piemaisījumu profilu un jaunas, stabilākas sterilo injekciju zāļu formas tehnoloģijas izstrādi.

Tā kā projekta beigu posmā tika konstatēts, ka stabilitātes dati izstrādātajai formulācijai nav apmierinoši, radās nepieciešamība papildus veikt vēl vienas formulācijas izstrādes pētījumus. Tāpēc tika apstiprināts projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2018.gada 30. decembrim, bez izmaiņām projekta budžetā.

* 2017.gada 1. martā SIA Pharmidea uzsāka  projekta  “Development of Positron Emission Tomography (PET) precursor” (“PET-Diagnostics”) īstenošanu. Projektu līdzfinansē  Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programma (Cooperation Programme Interreg V-A — Estonia–Latvia, Interreg EstLat) un tas tiek  īstenots sadarbībā ar Igaunijas uzņēmumu TBD-Biodiscovery OU. Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt PET-produktu pozitrona emisijas datortomogrāfijas (PET-CET) vēža, Alcheimera vai Parkinsona slimību diagnostikai.

2017. gada 24. martā Parakstīts partneru sadarbības līgums un maijā noslēgts projekta finansējuma līgums. Projekta ieviešanas periods 01.03.2017 – 31.05.2019. Projektam apstiprinātais ERDF līdzfinansējums ir 480 754.52 EUR. Projekta ietvaros veikta reaģentu komplekta iegāde un augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfa iepirkums, turpinās eksperimentālaie darbi un projekta ietvaros plānoto iekārtu iepirkumi.

*Šī mājas lapa atspoguļo autora viedokli. Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par to kā šī informācija var tikt izmantota.

 

2017. gada jūnijā SIA PharmIdea parakstīja  sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par dalību projektā Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

 

Īstenotie projekti

 • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Biotehnoloģiskās mērogošanas laboratorijas izveide” (2006.g. -2008.g.).
 • Eureka programma ietvaros īstenotais projekts „Pretvēža un autoimūno slimību ārstējošā preparāta Leakadīns aktīvās vielas sintēzes tehnoloģijas, analīžu metožu un reģistrācijas dokumentācijas (ASMF) izstrāde atbilstoši ES standartiem” (2007.g-2009.g.).
 • Eiropas sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais projekts „SIA „PHARMIDEA” darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana” (05.12.2008. – 31.10.2010).
 • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts “Leakadīna injekciju un ziedes formu ieviešana ražošanā” (05.05.2009.-05.10.2010).
 • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts “Rūpnieciskie pētījumi jauna produkta un ražošanas tehnoloģiju izstrādei preparātu kombinācijai Gemcitabīns un Leakadīns” (01.05.2009.-01.11.2009).
 • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts  “SIA PharmIdea ārējā mārketinga pasākumi” (05.01.2010.- 05.11.2010).
 • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts  „Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve” (01.12.2010-30.11.2013). SIA PharmIdea piedalās kā sadarbība partneris, nodrošinot  projekta līdzfinansējumu.
 • SIA PharmIdea meitas uzņēmums Igaunijā PharmIdea EESTI OÜ īstenoja ERAF  līdzfinansēto projekta „Development of  4 CTD documentation and setting up the bases for innovative cancer drug focused R&D projects initiatives” (01.07.2010-30.06.2013).
 • 2014. gadā SIA Pharmidea piedalījās ikgadējā farmācijas un saskarnozaru izstādē “CPhI Worldwide 2014”, kas notika Parīzē. Stenda rezervācija un informācijas izvietošana tika nodrošināta projekta “Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas”.
 • ERAF līdzfinansētais projekts “Augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas uzsākšana SIA PharmIdea” (02.12.2013-15.10.2015).
 • ERAF līdzfinansētais projekts “Augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas uzsākšana SIA PharmIdea – 2.etaps” (10.09.2014-31.12.2015).
 • ERAF līdzfinansētais projekts “PharmIdea dalība CPHI – 2015” (01.03.2015-31.12.2015)
 • SIA PharmIdea dalība ERAF līdzfinansētajā LAĶIFA projektā „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (06.01.2011-31.12.2015).
 • SIA PharmIdea dalība ERAF līdzfinansētajā LAĶIFA projektā „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” (12.09.2012-31.12.2015).
 • SIA PharmIdea dalība kompetences centra SIA Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia,  ERAF līdzfinansētā projekta “Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” ietvaros (05.04.2011 – 31.12.2015). Vairāk informācijas kompetences centra mājas lapā www.pcccl.lv.